Брош (Rubia tinctorum)

Брош Rubia tinctorum   Брошот е многугодишно тревесто растение, со корен што ползи, и четирирабесто стебло. Високо до метар и половина, дебело пола сантиметар. Цветовите се жолтозелени. Коренот е црвеникав, дебел околу 1 см.   Хемиски состав: Билката содржи 2 … Continued

Видец – (Euphrasia officinalis)

Видец Euphrasia officinalis До сега беше во фамилијата на  Scrophulariaceae, а сега е преместена во фамилијата  Orobanchaceae. Видецот  е едногодишна билка која можи да се пронајди на сувите ливади. Висока е од 5 до 15 сантиметри.  Има назабени листови и … Continued