Бисерок (Alchemilla vulgaris)

Бисерок – Alchemilla vulgaris Бисерокот е трајна билки на семејството Розаце со дебел ризом и розета лисја и мали жолто-зелени цветови. Висината на растенијата е 20-40 см. Расте во ливади, полиња, шумски рабови, по рабовите на патиштата, во редок бор … Continued