Тегаец – Plantago

ЖЕНСКИ И МАШКИ тегаец (Plantago major L. / Plantago lanceolata L.) Постојан жител на ливади и пасишта што расте на речиси сите површини низ Европа и Азија, тегаецот е широко распространето тревно едногодишно... READ MORE

Планинска чубрица – Satureja montana

Планинска чубрица (Satureja montana L.) Планинската чубрица е повеќегодишна грмушка медоносна која расте на варовнички подлоги, карпести и сончеви места, чест жител е на нашите планински предели. Од нејзините силни корени, длабоко навлезени... READ MORE

Анасон – Foeniculum vulgare

Анасон (Foeniculum vulgare Mill.) Анасон (Foeniculum vulgare Mill.) е повеќегодишно тревесто растение од семејството Apiaceae. Висок е до 150-200 см. Коренот е вретеновиден. Стеблото е шупливо, кружно, ситно избраздено. Листовите се зелени до... READ MORE

Мајчина душица – Thymus serpyllum

Мајчина душица (Thymus serpyllum L.) Близок роднина на тимијанот, мајчината душица е грмушкасто растение кое често расте на сончеви и суви места, на варовнички или песочни почви. Стеблата и се притаени, со издолжени... READ MORE

Грав – Phaseolus vulgaris

ГРАВ (Phaseolus vulgaris L.) Една од основните намирници на нашата национална кујна, гравот е растение кое се одгледува во речиси сите региони во светот. Потекнува од Централна Америка и припаѓа на фамилијата Fabaceae.... READ MORE

Смрека – Juniperus communis

Смрека (Juniperus communis L.) Чест жител на иглолисни шуми, смреката може да расте како џуџеста грмушка, како грмушка која достигнува висина од 4 метри или како дрво, чие стебло може да достигне висина... READ MORE