Зајачки трн – Грмотрн (Ononis spinosa)

  Латинското име му е ononis, тоа доаѓа од латинските зборови магаре и полезен. И уште од многу одамна се користел за лечење на рани и тешко уринирање. Кај зајачкиот трн најчесто се користи коренот, а може да се употребува и целата … Continued