Изоп – Hyssopus officinalis

Ова грмушка расте на суви, варовнички терени на Медитеранот, а кај нас го има во планинските појаси. Изопот, освен што се одгледува за медицински цели, се користи и како украсно растение, па можеме да го најдеме и во градините и … Continued