Бело поддапче (Teucrium polium)

Белото поддапче е диво зељесто растение со потекло од потоплите делови на јужна Европа, Мала Азија и Северна Африка. Тоа е повеќегодишно растение кое најдобро успева на карпи, на грмушки и околу серпентинскии, сончеви карпи. Висината е од 10 до … Продолжи со читање Бело поддапче (Teucrium polium)