Бел оман (Inula helenium)

Голем успех има кај бронхит, белодробни воспаленија, густи бронхијални секрети и кашлица, пролив, чир, гастрит, болна менструација. Исто се применува и кај хемороиди, кожни заболувања, егземи, рани, кожни јадежи, цревни паразити и сл.