Ларингит

Ларингит е воспаление на гркланот (ларинкс) и скоро секогаш се добива од респираторен вирус. Симптоми се : зарипнатост, притисок во грлото, лесна болка, кашлица, може да се појави и отежнато дишење, замор и повишена температура. Со преглед се гледа симетрично … Continued