Брош (Rubia tinctorum)

Брош Rubia tinctorum   Брошот е многугодишно тревесто растение, со корен што ползи, и четирирабесто стебло. Високо до метар и половина, дебело пола сантиметар. Цветовите се жолтозелени. Коренот е црвеникав, дебел околу 1... ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ